Onderzoek

Pleegt een medewerker diefstal of leent hij ongevraagd goederen uit uw onderneming?

Houdt uw personeel zich aan gemaakte afspraken in het arbeidscontract?

Worden de regels uit het bedrijfsreglement in uw onderneming nageleefd?

Twijfelt u aan een ziekmelding van uw medewerker?

Dit zijn vraagstukken voor veel ondernemers.

Het opzettelijk niet naleven van bedrijfsregels, het plegen van contractbreuk, evenals diefstal (in dienstverband) uit uw onderneming, vallen onder bedrijfsfraude. Maar, om hiertegen te kunnen optreden, is wetskennis niet voldoende. U zult aanvullend bewijsvoering nodig hebben.

M2 Security kan u hierbij helpen en biedt u de volgende recherchediensten aan:

  • fraude onderzoek
  • toedracht onderzoek
  • CV check
  • digitaal sporenonderzoek
  • bedrijfsrecherche
  • screening personeel
  • faillissement onderzoek
  • observaties
  • technische hulpmiddelen

© M2 SecurityOnderzoek, bedrijfsrecherche, screening